Miejsce wydarzenia

Konwent odbywać‡ się™ będzie w LXXVIII Liceum Ogólnokształ‚cą…cym im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul.Anieli Krzywoń„ 3, Warszawa 01-391.