Kontakt

Wszelkiego rodzaju pytania odnoś›nie konwentów i związanych z nimi sprawami, prosimy przesyłać‡ do odpowiednich osób na nasze maile:

mokon@miohi.pl sprawy zwią…zane wyłą…cznie z konwentem Mokon5
atrakcje@miohi.pl  sprawy zwią…zane z atrakcjami
helperzy@miohi.pl  sprawy zwią…zane z helperowaniem
sprzet@miohi.pl  sprawy zwią…zane z wypożyczaniem sprzętu
wystawca@miohi.pl  sprawy zwią…zane z rezerwacją… stoisk na konwencie
media@miohi.pl  wymiana bannerów, współ‚praca, kontakt dla wszelkiego rodzaju mediów
info@miohi.pl  wszelkiego rodzaju sprawy i zapytania związane z konwentami organizowanymi przez MiOhi
events@miohi.pl  enquiries in English


Na wszelkie zapytania staramy się™ odpowiadać‡ w czasie możliwie najkótszym.
Dokł‚adamy wszelkich starań„, by odpowiedzi wysyłać‡ w cią…gu pierwszych 24 od otrzymania maila, jednak nie zawsze się™ to nam udaje, dlatego prosimy o cierpliwość‡ i wyrozumiałość‡.


Prosimy o kierowanie maili na jeden adres. Wysył‚anie na kilka adresów nie przyspieszy odpowiedzi z naszej strony.